I- MUA HÀNG OFFLINE – PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT

.

II – MUA HÀNG ONLINE – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC